Strona główna

Aktualności

Konkurs na stypendia doktoranckie dla Doktorantów Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej

Przedmiotem konkursu są stypendia doktoranckie oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2018/2019. Wnioski konkursowe wraz z załącznikami (oddzielnie na stypendium doktoranckie oraz jego zwiększenie) należy składać do dnia 17 października 2018, do godz. 14.30, w Sekretariacie Studiów Doktoranckich Wydziału Mechanicznego (pok. A – 111 lub A -114).

czytaj więcej

Ogłoszenie 6/2018

XII edycja środowiskowych Warsztatów Doktorantów Politechniki Opolskiej odbędzie się, zgodnie z podawanym wcześniej terminem w dniach 25-26 września 2018 r., w Ośrodku "Gorzelany" w Pokrzywnej. Rejestracja i zakwaterowanie uczestników warsztatów możliwe będzie od godz. 9.00 (25.09.2018 r.). Otwarcie warsztatów zaplanowane jest o godzinie 10.30, a zakończenie o 17.15 dnia następnego. Szczegółowy program warsztatów dostępny jest pod linkiem.

Rekrutacja 2018/2019

WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKI OPOLSKIEJ 
ogłasza rekrutację na 4-letnie stacjonarne 
STUDIA DOKTORANCKIE (III-stopnia) 
w dyscyplinach BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN oraz MECHANIKA 
na rok akademicki 2018/2019

O przyjęcie na studia może się ubiegać osoba, która: 

  • posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny lub też była beneficjentem programu „Diamentowy Grant”,
  • uzyskała na dyplomie ukończenia studiów ocenę nie niższą niż dobry,
  • uzyskała zgodę na opiekę naukową od pracownika uprawnionego do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich, zwanego dalej opiekunem naukowym,
  • uzyskała od kierownika jednostki organizacyjnej wydziału (instytutu, katedry), w której realizowana będzie praca doktorska, zgodę na wykonywanie pracy w jednostce oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym w programie studiów.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć do dnia 18 września 2018 roku. Więcej informacji w zakładce Rekrutacja

Ogłoszenie 6/2018

Indeks z wpisanymi zaliczeniami i egzaminami oraz sprawozdanie semestralne doktoranta należy przekazać do sekretariatu studiów doktoranckich (pok. A-111) do 16 lipca 2018 roku.

Wykaz przedmiotów oraz form zajęć realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018, które należy wpisać do indeksu znajdziecie po linkiem.

Podkategorie