Strona główna

Ogłoszenie 1/2013

Konkurs na stypendia doktoranckie
dla Doktorantów I-IV roku studiów doktoranckich
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej

Do dnia 28 października 2013 roku do godz. 14.00 należy składać wnioski o przyznanie, na rok akademicki 2013/2014, stypendium doktoranckiego oraz jego zwiększenia. Okres przyjmowania wniosków podyktowany jest terminem rozstrzygnięcia konkursu na stypendia ze środków EFS.

Przedmiotem konkursu są stypendia doktoranckie, oraz możliwość uzyskania ich zwiększenia na okres dwunastu miesięcy, tj. od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r.

Wnioski, oddzielnie na stypendium oraz na zwiększenie stypendium, wraz z załącznikami należy składać w Dziekanacie Studiów Doktoranckich Wydziału Mechanicznego (pok. A-114).

W załącznikach należy przedstawić:

  • Doktoranci roku I: wypełnione wnioski wraz opiniami opiekuna naukowego/promotora oprócz części dokumentującej dorobek naukowy (konkurs będzie rozstrzygany na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego). Dopuszcza się także złożenie wykazu dorobku naukowy z poprzedniego okresu studiów, lecz będzie miało to znaczenie tylko w przypadku równości punktów przez większą liczbę doktorantów uprawnionych do otrzymania stypendium.
  • Doktoranci lat II-IV: wykaz dorobku naukowego za lata 2012/2013 wraz z punktacją i kserokopią pierwszej strony opublikowanych artykułów i komunikatów a także patentów i wzorów użytkowych wraz z opinią opiekuna naukowego/promotora. Kopie pozycji dorobku naukowego można dołączyć tylko do jednego z wniosków (np. wniosku o stypendium doktoranckie), o ile dotyczą one, w obu przypadkach, tych samych pozycji.

Bliższych informacji udzielają:

  • mgr Hanna W. Fedczenko (77 449 8487 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )
  • dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. PO (77 449 8370; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.)

Plik do pobrania:

Pliki (do pobrania) do wniosku o zwiększenia stypendium doktoranckiego: