Strona główna

Komunikat 2/2014

W dniach 4 – 6 czerwca 2014 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Chrobry” w Pokrzywnej (www.hotel-chrobry.pl) odbędą się VIII Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, organizowane przez Wydziały - Budownictwa, Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz Wydział Mechaniczny pod patronatem JM Rektora prof. Marka Tukiendorfa oraz dziekanów: prof. Stefanii Grzeszczyk, prof. Tadeusza Łagody oraz prof. Mariana Łukaniszyna.

Komitet Naukowy Warsztatów tworzą pracownicy Politechniki Opolskiej oraz innych Uczelni, którzy są aktualnie opiekunami naukowymi i promotorami doktorantów. Podczas Warsztatów przewiduje się sesje plenarne, sesje robocze i posterowe oraz wydanie zeszytów naukowych z recenzowanymi obszernymi streszczeniami wystąpień doktorantów.

Zgodnie z przyjętą konwencją doktoranci, którzy w najbliższym czasie przed lub po Warsztatach zamierzają wszcząć lub zamknąć przewód doktorski zobowiązani są do wygłoszenia referatu w sesjach roboczych, mając do dyspozycji max. 30 min. (z dyskusją). Doktoranci III i IV roku studiów, którzy nie mają jeszcze wszczętych przewodów doktorskich wygłaszają 15 min. referat (z dyskusją). Pozostali słuchacze studiów doktoranckich ( w tym także stypendyści EFS) przygotowują plakat (zalecany) lub referat. Decyzja co do formy prezentacji powinna być podjęta przez doktoranta w porozumieniu z opiekunem naukowym/promotorem i zaznaczona na arkuszu zgłoszeniowym – (zgłoszenie doktoranta, opiekuna naukowego / promotora).

Organizatorzy wyrażają przekonanie, że ożywiona dyskusja w czasie sesji tematycznych i możliwość szerokich konsultacji z wieloma samodzielnymi pracownikami nauki, umożliwią doktorantom uściślenie tematyki wykonywanych prac doktorskich oraz będą sprzyjały wzajemnej integracji środowiska doktorantów Politechniki Opolskiej.

Ważne terminy:

23 maja 2014 – przekazanie karty zgłoszenia do właściwego dziekanatu ds. studiów doktoranckich.
4–6 czerwca 2014 – VIII Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, które rozpoczynają się 4.06. - środa o godz.15.00 (obiad w godz.13.00-14.30) i trwają do piątku - 6.06. do godz.15.00 (obiad od godz.13.00). Dojazd uczestników na warsztaty we własnym zakresie.

Pliki do pobrania: 

Szczegółowy program warsztatów zostanie podany w komunikacie 3

Bliższych informacji udzielają:

  • mgr Wałda Fedczenko (77-449 8487, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.)
  • dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. PO (77-77 449 8370, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.)