Strona główna

Aktualności

Komunikat 1/2016

W załączeniu zawarto wzór sprawozdania doktoranta za semestr letni w roku ak. 2014/2015 oraz zakres przedmiotowy wymagany programem studiów doktoranckich na Wydziale Mechanicznym, jako wykaz form zajęć realizowanych na danych semestrach, który należy wpisać do indeksu.

Indeks z wpisanymi zaliczeniami i egzaminami oraz wypełniony formularz sprawozdania należy przekazać do dziekanatu studiów doktoranckich (A-114) w terminie do 17 lutego 2016 roku.

Do pobrania:

Komunikat 6/2015

W związku z przygotowaniami do kolejnych warsztatów doktorantów Politechniki Opolskiej, które planowane są na czerwiec 2016 roku, w załączeniu zamieszczono szablon planowanych opracowań, który należy zastosować przy pisaniu artykułu. Celem zwrócenia uwagi na treść i zakres przygotowywanych artykułów, w komunikacie zamieszczono także arkusz opinii o opracowaniu, który jest zalecany przez Dział Wydawnictw Politechniki Opolskiej.

Wersję roboczą artykułu (wydrukowaną) należy dostarczyć, do Kierownika Studiów Doktoranckich prof. Stanisława Witczaka, w terminie do dnia 18 stycznia 2016 roku.

Podział grup seminaryjnych I rok

Grupa 1
1. CHUDY ADAM
2. DRABIK DAWID
3. ILNICKI ADAM
4. KĄCKI JAROSŁAW
5. KOZIARSKA JUSTYNA
6. MAKSYMIAK MATEUSZ
7. MALEK ANNA
8. MARCINKOWSKI MARCIN
9. MAZUREK BARTOSZ
10. NAPIERAJ MONIKA
11. WINIARSKI PRZEMYSŁAW

Czytaj więcej: Podział grup seminaryjnych I rok

Konkurs na stypendia doktoranckie

Do dnia 21 października 2015 roku do godz. 14.00 należy składać wnioski o przyznanie, na rok akademicki 2015/2016, stypendium doktoranckiego oraz jego zwiększenia. Przedmiotem konkursu są stypendia doktoranckie, oraz możliwość uzyskania ich zwiększenia na okres dwunastu miesięcy, tj. od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r.

więcej informacji znajdziecie w zakładce stypendia

Podkategorie