Studia Doktoranckie - Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej

Idź do spisu treści

Menu główne

Aktualności 2014

Aktualności
 
Komunikat 1/2014

    VIII Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, organizowane przez Wydziały: Budownictwa,  Elektrotechniki Automatyki i Informatyki oraz Mechaniczny, odbędą się w dniach 4 – 6 czerwca 2014 w jednym z wybranych (w drodze przetargu) ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych na Opolszczyźnie.
    Komitet Naukowy Warsztatów tworzą pracownicy Politechniki Opolskiej oraz innych Uczelni, którzy są aktualnie opiekunami naukowymi i promotorami doktorantów. Podczas Warsztatów przewiduje się sesje plenarne, sesje robocze i posterowe oraz wydanie zeszytów naukowych z recenzowanymi obszernymi streszczeniami wystąpień doktorantów – do 4 stron.
   Zgodnie z przyjętą konwencją doktoranci, którzy w najbliższym czasie przed lub po Warsztatach zamierzają otworzyć lub zamknąć przewód doktorski zobowiązani są do wygłoszenia referatu w sesjach roboczych, mając do dyspozycji max. 30 min. (z dyskusją). Pozostali słuchacze studiów doktoranckich przygotowują referat (max. 15 min. z dyskusją) lub plakat. Decyzja co do formy prezentacji powinna być podjęta przez doktoranta w porozumieniu z opiekunem naukowym/promotorem i zaznaczona na arkuszu zgłoszeniowym.
   Organizatorzy wyrażają przekonanie, że ożywiona dyskusja w czasie sesji tematycznych i możliwość szerokich konsultacji z wieloma samodzielnymi pracownikami nauki, umożliwią doktorantom uściślenie tematyki wykonywanych prac doktorskich oraz będą sprzyjały wzajemnej integracji środowiska doktorantów Politechniki Opolskiej.  


Ważne terminy:
31 marca 2014
– przekazanie kierownikowi studiów doktoranckich wstępnej deklaracji uczestnictwa w warsztatach;
7 kwietnia 2014 – przekazanie opracowanego, wg szablonu, tekstu artykułu (wystąpienia na warsztatach) oraz „opinii o opracowaniu” (recenzji), której autorem nie może być opiekun naukowy/promotor;
28 kwietnia 2014 – przekazanie karty zgłoszenia uczestnika studiów doktoranckich do Właściwego Dziekanatu ds. Studiów Doktoranckich z ostateczną deklaracją co do formy prezentacji (w tym otwarcie/zamknięcie przewodu doktorskiego). Właściwe wzory kart zgłoszenia uczestnictwa zostaną podane w kolejnym komunikacie;
4–6 czerca 2014 –VIII Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej.

Pliki do pobrania:

Szablon opracowania
Arkusz recenzji
Karta wstępnego zgłoszenia doktoranta

Bliższych informacji udzielają:
• mgr Hanna W. Fedczenko (77-4498487, h.fedczenko@po.opole.pl)
• dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. PO (77-4498370, s.witczak@po.opole.pl)   

opublikowano 19.02.2014

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego