Studia Doktoranckie - Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej

Idź do spisu treści

Menu główne

Witaj na stronie studiów doktoranckich Politechniki Opolskiej
prowadzonych na Wydziale Mechanicznym.


   Wydział Mechaniczny posiada od 1997 roku uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn a od 2005 roku – w tej samej dyscyplinie – uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Z kolei decyzją z dnia 30 stycznia 2012 r., Wydział uzyskał także uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika.  
Uzyskanie przez Wydział Mechaniczny uprawnień do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, dało podstawy do prowadzenia od roku 1998 na Politechnice Opolskiej, wspólnie z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, środowiskowych studia doktoranckich z tego zakresu.
Po uzyskaniu w 2005 r. uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego, studia te Wydział Mechaniczny prowadzi już samodzielnie. Do chwili obecnej w dyscyplinie tej wypromowano 96 doktorów nauk technicznych, a 53 osoby posiadają otwarte przewody doktorskie.
Aktualnie (z dniem 1 października 2012 roku) na Wydziale Mechanicznym prowadzone są studia doktoranckie w dwóch dyscyplinach naukowych, a mianowicie dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn oraz mechanika, na których studiuje ogółem 70 doktorantów.

Najnowszych informacji szukajcie w zakładce Aktualności

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego