Studia Doktoranckie - Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej

Idź do spisu treści

Menu główne

Stypendia

 
 
Ogłoszenie 1/2013

Konkurs na stypendia doktoranckie
dla Doktorantów I-IV roku studiów doktoranckich
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej


Do dnia 28 października 2013 roku do godz. 14.00 należy składać wnioski o przyznanie, na rok akademicki 2013/2014, stypendium doktoranckiego oraz jego zwiększenia. Okres przyjmowania wniosków  podyktowany jest terminem rozstrzygnięcia konkursu na stypendia ze środków EFS.
Przedmiotem konkursu są stypendia doktoranckie, oraz możliwość uzyskania ich zwiększenia na okres dwunastu miesięcy, tj. od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r.
Wnioski, oddzielnie na stypendium oraz na zwiększenie stypendium, wraz z załącznikami należy składać w Dziekanacie Studiów Doktoranckich Wydziału Mechanicznego (pok. A-114).


W załącznikach należy przedstawić:
Doktoranci roku I: wypełnione wnioski wraz opiniami opiekuna naukowego/promotora oprócz części dokumentującej dorobek naukowy (konkurs będzie rozstrzygany na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego). Dopuszcza się także złożenie wykazu dorobku naukowy z poprzedniego okresu studiów, lecz będzie miało to znaczenie tylko w przypadku równości punktów przez większą liczbę doktorantów uprawnionych do otrzymania stypendium.
Doktoranci lat II-IV: wykaz dorobku naukowego za lata 2012/2013 wraz z punktacją i kserokopią pierwszej strony opublikowanych artykułów i komunikatów a także patentów i wzorów użytkowych wraz z opinią opiekuna naukowego/promotora. Kopie pozycji dorobku naukowego można dołączyć tylko do jednego z wniosków (np. wniosku o stypendium doktoranckie), o ile dotyczą one, w obu przypadkach, tych samych pozycji.

Bliższych informacji udzielają:
mgr Hanna W. Fedczenko (77 449 8487 h.fedczenko@po.opole.pl )
dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. PO (77 449 8370; s.witczak@po.opole.pl)

Plik do pobrania:

Pliki (do pobrania) do wniosku o zwiększenia stypendium doktoranckiego:

opublikowano 14.10.2013

OGŁOSZENIE 4/2012

Konkurs na stypendia doktoranckie
Dla Doktorantów I-IV roku studiów doktoranckich
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej


Do dnia 22 października 2012 roku do godz. 14.00 należy składać wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013. Okres przyjmowania wniosków   podyktowany jest terminem rozstrzygnięcia konkursu na stypendia ze środków EFS. Przedmiotem konkursu są stypendia doktoranckie, które będą przyznane na okres dwunastu miesięcy, tj. od 1 października 2012 r. do 30 września 2013 r. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Dziekanacie Studiów Doktoranckich Wydziału Mechanicznego (pok. A-12).

W załącznikach należy przedstawić:
Doktoranci roku I: wypełniony wniosek wraz opinią opiekuna naukowego/promotora oprócz części dokumentującej dorobek naukowy (konkurs będzie rozstrzygany na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego). Dopuszcza się także złożenie wykazu dorobku naukowy z poprzedniego okresu studiów, lecz będzie miało to znaczenie tylko w przypadku równości punktów przez większą liczbę doktorantów uprawnionych do otrzymania stypendium.
Doktoranci lat II-IV: wykaz dorobku naukowego za lata 2011/2012 wraz z punktacją i kserokopią pierwszej strony opublikowanych artykułów i komunikatów a także patentów i wzorów użytkowych wraz z opinią opiekuna naukowego/promotora.

Uwaga:
Doktorantom pobierającym stypendia z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z regulaminem w konkursie o stypendia EFS, nie przysługuje  stypendium ze środków wydziału.  
Pierwszeństwo otrzymania stypendium mają osoby wykazujące aktywność naukową popartą wymiernym dorobkiem publikacyjnym oraz otwarciem przewodu doktorskiego.

Nowy wniosek stypendialny oraz kryteria punktacji określa Zarządzenie nr 57/2011 JM Rektora Politechniki Opolskiej. W przypadku publikacji współautorskich kilku doktorantów liczbę punktów dzieli się proporcjonalnie do liczby autorów. Szczegółowe kryteria zawiera „Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich” oraz cytowane Zarządzenie zmieniające wniosek stypendialny i kryteria punktacji.


Bliższych informacji udzielają:
mgr Hanna W. Fedczenko (77 449 8487 h.fedczenko@po.opole.pl )
dr hab. inż. Bolesław Dobrowolski, prof. PO (77 449 8452 b.dobrowolski@po.opole.pl )

Plik do pobrania:


opublikowano 10.10.2012

OGŁOSZENIE 3/2012

Konkurs na zwiększenie stypendium doktoranckiego
dla 30 % najlepszych Doktorantów I-IV roku studiów doktoranckich
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej

Do dnia 22 października 2012 roku do godz. 14.00 należy składać wnioski o zwiększenie stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2012/2013. Przedłużenie terminu przyjmowania wniosków poza 15 października (co wynika z Zarządzenie nr 30/2012 JM Rektora Politechniki Opolskiej) jest podyktowane terminem rozstrzygnięcia konkursu na stypendia ze środków EFS.  Przedmiotem konkursu są kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego, które będą przyznane na okres 12 miesięcy, tj. od 1 października 2012 r. do 30 września 2013 r.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Dziekanacie Studiów Doktoranckich Wydziału Mechanicznego (pok. A-12).

W załącznikach należy przedstawić:
Doktoranci roku I: wypełniony wniosek wraz opinią opiekuna naukowego/promotora oprócz części dokumentującej dorobek naukowy (konkurs będzie rozstrzygany na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego).
Doktoranci lat II-IV: wykaz dorobku naukowego za lata 2011/2012 wraz z punktacją i kserokopią pierwszej strony opublikowanych artykułów i komunikatów a także patentów i wzorów użytkowych wraz z opinią opiekuna naukowego/promotora.

Uwaga:
Doktorantom pobierającym stypendia z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z regulaminem w konkursie o stypendia EFS, nie przysługuje kwota zwięszenia stypendium.  
Wniosek stypendialny oraz kryteria punktacji określa Zarządzenie nr 30/2012 JM Rektora Politechniki Opolskiej. W przypadku publikacji współautorskich kilku doktorantów liczbę punktów dzieli się proporcjonalnie do liczby autorów. Szczegółowe kryteria zawiera „Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego” oraz cytowane Zarządzenie.


Bliższych informacji udzielają:  
mgr Hanna W. Fedczenko (77 449 8487; h.fedczenko@po.opole.pl )  
dr hab. inż. Bolesław Dobrowolski, prof. PO (77 449 8452; b.dobrowolski@po.opole.pl )

Pliki do pobrania:
•   Zarządzenie nr 30/2012 JM Rektora Politechniki Opolskiej

•   Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego

•   Wniosek (załącznik 1)

•   załącznik 2

•   załącznik 3

Opublikowano: 10.10.2012

Stypendia doktoranckie - inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego

Samorząd Województwa Opolskiego wraz z Partnerami: Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do projektu systemowego pt. Stypendia doktoranckie - inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Rekrutacja do projektu odbywa się w dniach od 12 do 24 września 2012r.

więcej informacji

OGŁOSZENIE 2/2012

Przedłuża się do dnia 7 września 2012 roku do godz. 14.00 termin składania wniosków o zwiększenie stypendium doktoranckiego dla 30% najlepszych Doktorantów I-IV roku studiów doktoranckich na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej.  

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Dziekanacie Studiów Doktoranckich Wydziału Mechanicznego (pok. A-12).

                  Kierownik studiów doktoranckich
opublikowano: 2012-09-06

OGŁOSZENIE 1/2012

Konkurs na zwiększenie stypendium doktoranckiego
dla 30 % najlepszych Doktorantów I-IV roku studiów doktoranckich
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej


Do dnia 3 września 2012 roku do godz. 14.00 należy składać wnioski o zwiększenie stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2011/2012.

Przedmiotem konkursu są kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego (800 PLN), które będą przyznane na okres 9 miesięcy, tj. od 1 stycznia 2012 r. do 30 września 2012 r.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Dziekanacie Studiów Doktoranckich Wydziału Mechanicznego (pok. A-12).

W załącznikach należy przedstawić:

• Doktoranci lat II-IV: wykaz dorobku naukowego za lata 2010-2011 wraz z punktacją i kserokopią pierwszej strony opublikowanych artykułów i komunikatów a także patentów i wzorów użytkowych wraz z opinią opiekuna naukowego/promotora.
• Doktoranci roku I
: wypełniony wniosek wraz opinią opiekuna naukowego/promotora oprócz wypełnionej części dokumentującej dorobek naukowy (konkurs będzie rozstrzygany na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego).


Uwaga: Doktoranci pobierający stypendia z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Stypendia doktorantów Politechniki Opolskiej szansą rozwoju współpracy nauki z przemysłem” zgodnie z jego Regulaminem (par.2 pkt.1) – wg wykładni Radcy prawnego Politechniki Opolskiej – tracą prawo do pobierania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 200a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, otrzymywanego przez tych (studentów) uczestników studiów doktoranckich, którym nie przyznano stypendium doktoranckiego.

W załączeniu - Kopia tekstu informacji prawnej w sprawie możliwości pobierania przez uczestników studiów doktoranckich zwiększenia do stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej.

Wniosek stypendialny oraz kryteria punktacji określa Zarządzenie nr 30/2012 JM Rektora Politechniki Opolskiej. W przypadku publikacji współautorskich liczbę punktów dzieli się proporcjonalnie do liczby autorów z wyłączeniem opiekuna naukowego/promotora. Szczegółowe kryteria zawiera „Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz cytowane Zarządzenie (Załacznik 1 i 2)”.


Bliższych informacji udzielają:
• mgr Hanna W. Fedczenko (77-4006106; h.fedczenko@po.opole.pl)
• dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. PO (77-4006279; s.witczak@po.opole.pl)

Pliki do pobrania:
•   Zarządzenie nr 30/2012 JM Rektora Politechniki Opolskiej

•   Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego

•   Wniosek (załącznik 1)

•   załącznik 2

•   załącznik 3

•   Informacja Radcy prawnego Politechniki Opolskiej (kopia)

Opublikowano: 02.07.2012

OGŁOSZENIE

Kolejna edycja przyjmowania wniosków na stypendia doktoranckie
dla słuchaczy II-IV roku studiów doktoranckich
prowadzonych na Wydziale Mechanicznym


Do dnia 7 października 2011 roku do godz. 14.00 należy składać wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego w semestrze zimowym roku akademickiego 2011/2012.
Przedmiotem konkursu jest 15 stypendiów doktoranckich, które będą przyznane na okres pięciu miesięcy, tj. od 1 października 2011 r. do 29 lutego 2012 r.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Dziekanacie Wydziału Mechanicznego (pok. A-12). W załącznikach należy przedstawić:
•   opinię opiekuna naukowego/promotora w zakresie postępów w realizacji pracy doktorskiej oraz aktywności naukowej,
•   wykaz dorobku naukowego za lata 2010-2011 wraz z punktacją i kserokopią pierwszej strony opublikowanych artykułów i komunikatów a także patentów i wzorów użytkowych.
Pierwszeństwo otrzymania stypendium mają osoby wykazujące aktywność naukową popartą wymiernym dorobkiem publikacyjnym oraz otwarciem przewodu doktorskiego.
Nowy wniosek stypendialny oraz kryteria punktacji określa Zarządzenie nr 57/2011 JM Rektora Politechniki Opolskiej. W przypadku publikacji współautorskich kilku doktorantów liczbę punktów dzieli się proporcjonalnie do liczby autorów. Szczegółowe kryteria zawiera „Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz cytowane Zarządzenie zmieniające wniosek stypendialny (załączniki 1 i 2) i kryteria punktacji”.

Bliższych informacji udzielają:
•   mgr Wałda Fedczenko (77-4006106, w.fedczenko@po.opole.pl
)
•   dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. PO (77-4006279, s.witczak@po.opole.pl
)   


Plik do pobrania:


Pliki do pobrania (*.doc):


opublikowano: 2011-09-23

OGŁOSZENIE

Kolejna edycja przyjmowania wniosków na stypendia doktoranckie
dla słuchaczy I-IV roku studiów doktoranckich
prowadzonych na Wydziale Mechanicznym


W okresie od 23 maja do 7 czerwca 2011 roku należy składać wnioski o przyznanie kolejnej transzy stypendium doktoranckiego w semestrze letnim roku akademickiego 2010/2011.
Przedmiotem konkursu jest 15 stypendiów doktoranckich, które będą przyznane na okres czterech miesięcy, tj. od 1 czerwca do 30 września 2011 r.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Dziekanacie Wydziału Mechanicznego (pok. A-12).

W załącznikach należy przedstawić:

•   opinię opiekuna naukowego/promotora w zakresie postępów w realizacji pracy doktorskiej oraz aktywności naukowej,
•   wykaz dorobku naukowego za lata 2010-2011 wraz z pełnym opisem bibliograficznym i punktacją oraz kserokopią pierwszej strony opublikowanych artykułów i komunikatów.


Pierwszeństwo otrzymania stypendium mają osoby wykazujące aktywność naukową popartą wymiernym dorobkiem publikacyjnym oraz otwarciem przewodu doktorskiego.
Kryteria punktacji: 2pkt. za otwarty przewód doktorski, 2pkt za publikację w czasopiśmie z listy filadelfijskiej, 1pkt. za każdą publikację w innych czasopismach lub materiałach konferencyjnych. W przypadku publikacji współautorskich kilku doktorantów liczbę punktów dzieli się proporcjonalnie do liczby autorów. Szczegółowe kryteria zawiera „Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich”  


Bliższych informacji udzielają:
•   mgr Wałda Fedczenko (77-4006106, w.fedczenko@po.opole.pl
)
•   dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. PO (77-4006279, s.witczak@po.opole.pl
)   

Plik do pobrania:
•   Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich

•   Wniosek stypendialny z załącznikami

•   Umowa stypendialna

opublikowano: 2011-05-20

OGŁOSZENIE

Kolejna edycja przyjmowania wniosków na stypendia doktoranckie
dla słuchaczy I-IV roku studiów doktoranckich
prowadzonych na Wydziale Mechanicznym


Do dnia 28 lutego 2011 roku do godz. 14.00 należy składać wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego w semestrze letnim roku akademickiego 2010/2011.
Przedmiotem konkursu jest 14 stypendiów doktoranckich, które będą przyznane na okres trzech miesięcy, tj. od 1 marca do 31 maja 2011 r.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Dziekanacie Wydziału Mechanicznego (pok. A-12). W załącznikach należy przedstawić:
opinię opiekuna naukowego/promotora w zakresie postępów w realizacji pracy doktorskiej oraz aktywności naukowej,
wykaz dorobku naukowego za lata 2010-2011 wraz z punktacją i kserokopią pierwszej strony opublikowanych artykułów i komunikatów.
Pierwszeństwo otrzymania stypendium mają osoby wykazujące aktywność naukową popartą wymiernym dorobkiem publikacyjnym oraz otwarciem przewodu doktorskiego.
Kryteria punktacji: 2pkt. za otwarty przewód doktorski, 2pkt za publikację w czasopiśmie z listy filadelfijskiej, 1pkt. za każdą publikację w innych czasopismach lub materiałach konferencyjnych. W przypadku publikacji współautorskich kilku doktorantów liczbę punktów dzieli się proporcjonalnie do liczby autorów. Szczegółowe kryteria zawiera „Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich”  

Bliższych informacji udzielają:

mgr Wałda Fedczenko (77-4006106, w.fedczenko@po.opole.pl
)
dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. PO (77-4006279, s.witczak@po.opole.pl
)   

Plik do pobrania:


opublikowano: 2011-02-09

OGŁOSZENIE

Stypendia doktoranckie na rok akademicki 2010/2011
dla słuchaczy II-IV roku studiów doktoranckich
prowadzonych na Wydziale Mechanicznym

Do dnia 04 października 2010 roku do godz. 14.00 należy składać wnioski o stypendium doktoranckie na rok akademicki 2010/2011.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Dziekanacie Wydziału Mechanicznego (pok. A-12). W załącznikach należy przedstawić:

  • opinię opiekuna naukowego/promotora w zakresie postępów w realizacji pracy doktorskiej oraz aktywności naukowej,

  • wykaz publikacji za rok akademicki 2009/2010 wraz z punktacją i kserokopią pierwszej strony artykułów.


Pierwszeństwo otrzymania stypendium mają osoby wykazujące aktywność naukową popartą wymiernym dorobkiem publikacyjnym oraz otwarciem przewodu doktorskiego.

Kryteria punktacji: 2pkt. za otwarty przewód doktorski, 2pkt za publikację w czasopiśmie z listy filadelfijskiej, 1pkt. za każdą publikację w innych czasopismach lub materiałach konferencyjnych. W przypadku publikacji współautorskich kilku doktorantów liczbę punktów dzieli się proporcjonalnie do liczby  autorów.

Bliższych informacji udzielają:


  • mgr Wałda Fedczenko (77-4006106, w.fedczenko@po.opole.pl)

  • dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. PO (77-4006279, s.witczak@po.opole.pl)


Pliki do pobrania:

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego