Studia Doktoranckie - Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej

Idź do spisu treści

Menu główne

Warsztaty Doktorantów

Komunikat 1/2014

         VIII Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, organizowane przez Wydziały: Budownictwa,  Elektrotechniki Automatyki i Informatyki oraz Mechaniczny, odbędą się w dniach 4 – 6 czerwca 2014 w jednym z wybranych (w drodze przetargu) ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych na Opolszczyźnie.
    Komitet Naukowy Warsztatów tworzą pracownicy Politechniki Opolskiej oraz innych Uczelni, którzy są aktualnie opiekunami naukowymi i promotorami doktorantów. Podczas Warsztatów przewiduje się sesje plenarne, sesje robocze i posterowe oraz wydanie zeszytów naukowych z recenzowanymi obszernymi streszczeniami wystąpień doktorantów – do 4 stron.
   Zgodnie z przyjętą konwencją doktoranci, którzy w najbliższym czasie przed lub po Warsztatach zamierzają otworzyć lub zamknąć przewód doktorski zobowiązani są do wygłoszenia referatu w sesjach roboczych, mając do dyspozycji max. 30 min. (z dyskusją). Pozostali słuchacze studiów doktoranckich przygotowują referat (max. 15 min. z dyskusją) lub plakat. Decyzja co do formy prezentacji powinna być podjęta przez doktoranta w porozumieniu z opiekunem naukowym/promotorem i zaznaczona na arkuszu zgłoszeniowym.
   Organizatorzy wyrażają przekonanie, że ożywiona dyskusja w czasie sesji tematycznych i możliwość szerokich konsultacji z wieloma samodzielnymi pracownikami nauki, umożliwią doktorantom uściślenie tematyki wykonywanych prac doktorskich oraz będą sprzyjały wzajemnej integracji środowiska doktorantów Politechniki Opolskiej.  


Ważne terminy:
31 marca 2014
– przekazanie kierownikowi studiów doktoranckich wstępnej deklaracji uczestnictwa w warsztatach;
7 kwietnia 2014
– przekazanie opracowanego, wg szablonu, tekstu artykułu (wystąpienia na warsztatach) oraz „opinii o opracowaniu” (recenzji), której autorem nie może być opiekun naukowy/promotor;
28 kwietnia 2014
– przekazanie karty zgłoszenia uczestnika studiów doktoranckich do Właściwego Dziekanatu ds. Studiów Doktoranckich z ostateczną deklaracją co do formy prezentacji (w tym otwarcie/zamknięcie przewodu doktorskiego). Właściwe wzory kart zgłoszenia uczestnictwa zostaną podane w kolejnym komunikacie;
4–6 czerca 2014
–VIII Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej.

Pliki do pobrania:

Szablon opracowania
Arkusz recenzji
Karta wstępnego zgłoszenia doktoranta

Bliższych informacji udzielają:
• mgr Hanna W. Fedczenko (77-4498487, h.fedczenko@po.opole.pl)
• dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. PO (77-4498370, s.witczak@po.opole.pl)   

opublikowano 19.02.2014

KOMUNIKAT 4/2013

W załączeniu zamieszczono pełny program VII Środowiskowych Warsztatów Doktorantów Politechniki Opolskiej, organizowanych pod patronatem JM Rektora prof. dra hab. inż. Marka Tukiendorfa.  

Uwagi:

  • Czas wygłaszania referatów związanych z otwarciem (o) lub zamknięciem (z) przewodu doktorskiego nie może przekroczyć 20 minut. W obradach obowiązkowo powinien uczestniczyć  opiekun/promotor doktoranta.

  • Czas wygłaszania referatów nie związanych z otwarciem/zamknięciem przewodu doktorskiego nie może przekroczyć 10 minut.

  • Sesje plakatowe będą poprzedzone krótkimi (max. 3 minuty) prezentacjami multimedialnymi. Wymiary plakatu nie powinny przekroczyć formatu A1.

  • Prezentacje multimedialne należy przygotować w programie PowerPoint i zapisać w formacie wersji MS Office 97-2003 oraz zainstalować na komputerze przed rozpoczęciem sesji.


program warsztatów


Bliższych informacji udzielają

mgr Hanna W. Fedczenko (77-4498487) h.fedczenko@po.opole.pl
dr hab. inż. Bolesław Dobrowolski, prof. PO (77-4498452) b.dobrowolski@po.opole.pl

dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. PO (77-4498366) s.witczak@po.opole.pl

Organizatorzy Warsztatów
Opublikowano 06.06.2013KOMUNIKAT 3/2013

Informuję, że został opracowany program VII Środowiskowych Warsztatów Doktorantów Politechniki Opolskiej. Ewentualne uwagi w zakresie zmian w tytułach i terminach wystąpień można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 5 czerwca (środa) do godz. 12.00. Zgłoszone uwagi zostaną (w miarę możliwości) uwzględnione w końcowej wersji programu.

Uwagi dodatkowe do programu:
- zakwaterowanie 12 czerwca (środa) od godz. 11.00
- obiad 12 czerwca w godz. 13.00-14.00.


Bliższych inforamcji udzielająOrganizatorzy Warsztatów
Opublikowano 31.05.2013

KOMUNIKAT 2/2013

Informuję, że na miejsce VII Środowiskowych Warsztatów Doktoranckich został wybrany Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy "Chrobry" w Pokrzywnej (www.hotel-chrobry.pl).
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, Warsztaty odbędą się w dniach 12-14 czerwca br. Poniżej zamieszczono pliki do pobrania, które ułatwią organizatorom opracowanie szczegółowego programu warszatów.


Wypełnione karty zgłoszeń należy przekazać do właściwego dziekanatu d/s studiów doktoranckich do dnia 27 maja br. Szczegółowy program Warsztatów zostanie opublikowany w kolejnym komunikacie.

Bliższych inforamcji udzielają

Organizatorzy Warsztatów
Opublikowano 08.05.2013

KOMUNIKAT 1/2013

     VII Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, organizowane przez Wydziały: Budownictwa,  Elektrotechniki Automatyki i Informatyki oraz Mechaniczny, odbędą się w dniach 12 14 czerwca 2013 roku w jednym z wybranych (w drodze przetargu) ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych na Opolszczyźnie.  
     Komitet Naukowy Warsztatów tworzą pracownicy Politechniki Opolskiej oraz innych Uczelni, którzy są aktualnie opiekunami naukowymi i promotorami doktorantów. Podczas
Warsztatów przewiduje się sesje plenarne, sesje robocze i posterowe oraz wydanie zeszytów naukowych z recenzowanymi obszernymi streszczeniami wystąpień doktorantów do 4 stron.
     Zgodnie z przyjętą konwencją doktoranci, którzy w najbliższym czasie przed lub po Warsztatach zamierzają otworzyć lub zamknąć przewód doktorski zobowiązani są do wygłoszenia referatu w sesjach roboczych, mając do dyspozycji max. 30 min. (z dyskusją). Pozostali słuchacze studiów doktoranckich przygotowują referat (max. 15 min. z dyskusją) lub plakat. Decyzja co do formy prezentacji powinna być podjęta przez doktoranta w porozumieniu z opiekunem naukowym/promotorem i zaznaczona na arkuszu zgłoszeniowym
(zgłoszenie doktoranta, opiekuna naukowego/promotora).
     Organizatorzy wyrażają przekonanie, że ożywiona dyskusja w czasie sesji tematycznych i możliwość szerokich konsultacji z wieloma samodzielnymi pracownikami nauki, umożliwią doktorantom uściślenie tematyki wykonywanych prac doktorskich oraz będą sprzyjały wzajemnej integracji środowiska doktorantów Politechniki Opolskiej.  

Ważne terminy:
25 marca 2013
przekazanie kierownikowi studiów doktoranckich wstępnej deklaracji uczestnictwa w warsztatach;
15 kwietnia 2013
przekazanie opracowanego, wg szablonu, tekstu artykułu (wystąpienia na warsztatach) oraz „opinii o opracowaniu” (recenzji), której autorem nie może być opiekun naukowy/promotor;
15 kwietnia 2013
przekazanie karty zgłoszenia uczestnika studiów doktoranckich do Właściwego Dziekanatu ds. Studiów Doktoranckich z ostateczną deklaracją co do formy prezentacji (w tym otwarcie/zamknięcie przewodu doktorskiego). Właściwe wzory kart zgłoszenia uczestnictwa zostaną podane w kolejnym komunikacie;
12
14 czerwca 2013 VII Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej,


Pliki do pobrania:  


Bliższych informacji udzielają:

mgr Hanna W. Fedczenko (77-4498487)  h.fedczenko@po.opole.pl)
dr hab. inż. Bolesław Dobrowolski, prof. PO (77-4498452)  b.dobrowolski@po.opole.pl)  
dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. PO (77-4498366)  s.witczak@po.opole.pl
)   

KOMUNIKAT 2/2012

W dniach 20 – 22 czerwca 2012 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Chrobry” w Pokrzywnej (www.hotel-chrobry.pl) odbędą się VI Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, organizowane przez Wydziały - Budownictwa, Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz Wydział Mechaniczny pod patronatem JM Rektora prof. Jerzego Skubisa oraz dziekanów: prof. Stefanii Grzeszczyk, prof. Bolesława Dobrowolskiego oraz prof. Mariana Łukaniszyna.
Organizatorzy życzą uczestnikom warsztatów udanych obrad a doktorantom także spełnienia oczekiwań związanych z realizacją swoich zamierzeń naukowych.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. PO


W załączeniu
- szczegółowy program warsztatów

Warsztaty Doktorantów 2012

W dniach 20 – 22 czerwca 2012 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Chrobry” w Pokrzywnej (www.hotel-chrobry.pl) odbędą się VI Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, organizowane przez Wydziały - Budownictwa, Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz Wydział Mechaniczny pod patronatem JM Rektora prof. Jerzego Skubisa oraz dziekanów: prof. Stefanii Grzeszczyk, prof. Bolesława Dobrowolskiego oraz prof. Mariana Łukaniszyna.

Komitet Naukowy Warsztatów tworzą pracownicy Politechniki Opolskiej oraz innych Uczelni, którzy są aktualnie opiekunami naukowymi i promotorami doktorantów. Podczas Warsztatów przewiduje się sesje plenarne, sesje robocze i posterowe oraz wydanie zeszytów naukowych z recenzowanymi obszernymi streszczeniami wystąpień doktorantów.

Zgodnie z przyjętą konwencją doktoranci, którzy w najbliższym czasie przed lub po Warsztatach zamierzają otworzyć lub zamknąć przewód doktorski zobowiązani są do wygłoszenia referatu w sesjach roboczych, mając do dyspozycji max. 30 min. (z dyskusją). Pozostali słuchacze studiów doktoranckich przygotowują referat (max. 20 min. z dyskusją) lub plakat. Decyzja co do formy prezentacji powinna być podjęta przez doktoranta w porozumieniu z opiekunem naukowym/promotorem i zaznaczona na arkuszu zgłoszeniowym – (zgłoszenie doktoranta, opiekuna naukowego/promotora).

Organizatorzy wyrażają przekonanie, że ożywiona dyskusja w czasie sesji tematycznych i możliwość szerokich konsultacji z wieloma samodzielnymi pracownikami nauki, umożliwią doktorantom uściślenie tematyki wykonywanych prac doktorskich oraz będą sprzyjały wzajemnej integracji środowiska doktorantów Politechniki Opolskiej.  

Ważne terminy:

1 czerwca 2012
– przekazanie karty zgłoszenia do właściwego dziekanatu ds. studiów doktoranckich.  
20–22 czerwca 2012
– VI Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, które rozpoczynają się 20.06 - środa o godz.15.00 (obiad w godz.13.00-14.30) i trwają do piątku -22.06 do godz.15.00 (obiad od godz.13.00). Dojazd uczestników na warsztaty we własnym zakresie.   

Pliki do pobrania:

•   Karta zgłoszenia doktoranta

•   Karta zgłoszenia opiekuna naukowego/promotora
  

Szczegółowy program warsztatów zostanie podany w komunikacie 2.  


Bliższych informacji udzielają:

•   mgr Wałda Fedczenko (77-4006106, w.fedczenko@po.opole.pl)
•   dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. PO (77-4006279, s.witczak@po.opole.pl)   

Komunikat 3

W dniach 18 – 20 maja 2011 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Chrobry” w Pokrzywnej (www.hotel-chrobry.pl) odbędą się V Jubileuszowe Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, organizowane przez Wydziały - Budownictwa, Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz Wydział Mechaniczny pod patronatem JM Rektora prof. Jerzego Skubisa oraz dziekanów: prof. Stefanii Grzeszczyk, prof. Mariana Łukaniszyna oraz prof. Bolesława Dobrowolskiego. Komitet Naukowy Warsztatów tworzą pracownicy Politechniki Opolskiej oraz innych Uczelni, którzy są aktualnie opiekunami naukowymi i promotorami doktorantów. Podczas Warsztatów przewiduje się sesje plenarne, sesje robocze i posterowe oraz wydanie zeszytów naukowych z recenzowanymi obszernymi streszczeniami wystąpień doktorantów.
Analogicznie jak w poprzednich latach tematyka Warsztatów dotyczy postępów w badaniach naukowych słuchaczy studiów doktoranckich, prowadzonych w dyscyplinach: automatyka i robotyka, budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo, elektrotechnika, oraz tematyki pokrewnej.  
Organizatorzy wyrażają przekonanie, że ożywiona dyskusja w czasie sesji tematycznych i możliwość szerokich konsultacji z wieloma samodzielnymi pracownikami nauki, umożliwią doktorantom uściślenie tematyki wykonywanych prac doktorskich oraz będą sprzyjały wzajemnej integracji środowiska doktorantów Politechniki Opolskiej.  


UWAGA
Na miejsce Warsztatów został wybrany Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Chrobry” w Pokrzywnej. Wcześniejsze informacje o innych ośrodkach są nieaktualne.


opublikowano: 2011-05-06

Komunikat 2

Przyjmowane są zgłoszenia na V Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, organizowane i finansowane przez Wydziały: Budownictwa, Elektrotechniki Automatyki i Informatyki oraz Mechaniczny, odbędą się w dniach 18 – 20 maja 2011 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym  "Chrobry" – Pokrzywna (www.hotel-chrobry.pl).

W ramach Warsztatów przewiduje się sesje plenarne, sesje robocze i posterowe oraz wydanie tematycznych Zeszytów Naukowych Politechniki Opolskiej z dwustronicowymi, recenzowanymi streszczeniami wystąpień doktorantów – wzór formularza oraz recenzji (opinii o opracowaniu) do pobrania – (szablon, arkusz recenzji).

Zgodnie z przyjętą konwencją doktoranci, którzy w najbliższym czasie przed lub po Warsztatach zamierzają otworzyć lub zamknąć przewód doktorski zobowiązani są do wygłoszenia referatu w sesjach roboczych, mając do dyspozycji max. 30 min. (z dyskusją). Pozostali słuchacze studiów doktoranckich przygotowują referat (max. 20 min. z dyskusją) lub plakat. Decyzja co do formy prezentacji powinna być podjęta przez w porozumieniu z opiekunem naukowym/promotorem doktoranta i zamieszczona na arkuszu zgłoszeniowym – (zgłoszenie doktoranta, opiekuna naukowego/promotora).

Ważne terminy:

30 stycznia 2011 – przekazanie kierownikowi studiów doktoranckich dwustronicowego tekstu artykułu opracowanego, wg złączonego szablonu;
28 lutego 2011
– przekazanie opracowanego, wg szablonu, poprawionego tekstu artykułu (wystąpienia na warsztatach) oraz „opinii o opracowaniu” (recenzji), której autorem nie może być opiekun naukowy/promotor;
21 marca 2011
– przekazanie karty zgłoszenia uczestnika studiów doktoranckich do Właściwego Dziekanatu ds. Studiów Doktoranckich;
18–20 maja 2011
– V Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej.


Miejsce Warsztatów: Ośrodek Szkoleniowo–Wypoczynkowy  "Chrobry" – Pokrzywna (www.hotel-chrobry.pl
).
Adres: Pokrzywna 69, 48-267 Jarnołtówek, (77) 439-75-56(77) 439-75-77.


Pliki do pobrania:


Bliższych informacji udzielają:

mgr Hanna Wałda Fedczenko (77 4006106, w.fedczenko@po.opole.pl)
dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. PO (77 4006279, s.witczak@po.opole.pl
)   

opublikowano: 2011-02-09

Warsztaty Doktorantów 2011

V Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, organizowane przez Wydziały: Budownictwa, Elektrotechniki Automatyki i Informatyki oraz Mechaniczny, odbędą się w dniach 18 – 20 maja 2011 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Drogowiec” w Pokrzywnej  (www.drogowiec.xwp.pl).
Warsztaty są w całości finansowane ze środków organizujących je Wydziałów. W ramach Warsztatów przewiduje się sesje plenarne, sesje robocze i posterowe oraz wydanie tematycznych Zeszytów Naukowych Politechniki Opolskiej z dwustronicowymi, recenzowanymi streszczeniami wystąpień doktorantów – wzór formularza do pobrania.
Zgodnie z przyjętą konwencją doktoranci, którzy w najbliższym czasie przed lub po Warsztatach zamierzają otworzyć lub zamknąć przewód doktorski zobowiązani są do wygłoszenia referatu w sesjach roboczych, mając do dyspozycji max. 30 min. (z dyskusją). Pozostali słuchacze studiów doktoranckich przygotowują referat (max. 20 min. z dyskusją) lub plakat. Decyzja co do formy prezentacji powinna być podjęta przez w porozumieniu z opiekunem naukowym/promotorem doktoranta.
Nie przewiduje się obecności osób towarzyszących.

Ważne terminy:

30 stycznia 2011 – przekazanie kierownikowi studiów doktoranckich dwustronicowego tekstu artykułu opracowanego, wg złączonego szablonu;
28 lutego 2011
– przekazanie opracowanego, wg szablonu, poprawionego tekstu artykułu (wystąpienia na warsztatach) oraz „opinii o opracowaniu” (recenzji), której autorem nie może być opiekun naukowy/promotor;
21 marca 2011
– przekazanie karty zgłoszenia uczestnika studiów doktoranckich do Właściwego Dziekanatu ds. Studiów Doktoranckich;
18–20 maja 2011
– V Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej.

Miejsce Warsztatów:
Ośrodek Szkoleniowo–Wypoczynkowy „Drogowiec” w Pokrzywnej
(www.drogowiec.xwp.pl
).
Adres: Pokrzywna 64, 48-267 Jarnołtówek, (77) 439-75-56, 439-75-77.
Dodatkowe informacje:

Pozostałe informacje (w tym wzory kart zgłoszenia) zostaną podane w komunikacie nr 2.Pliki do pobrania:
Warsztaty Doktorantów 2010

Zapraszamy do zwiedzenia galerii zdjęć z warsztatów organizowanych w 2010 roku

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego