Strona główna

Aktualności

W załączeniu zawarto wzór sprawozdania doktoranta za semestr letni w roku ak. 2016/2017 oraz zakres przedmiotowy wymagany programem studiów doktoranckich na Wydziale Mechanicznym, jako wykaz form zajęć realizowanych na danych semestrach, który należy wpisać do indeksu.

Indeks z wpisanymi zaliczeniami i egzaminami oraz wypełniony formularz sprawozdania należy przekazać do dziekanatu studiów doktoranckich (A-114 lub A-111) w terminie do 17 lipca 2017 roku.

Jednocześnie w załączeniu zamieszczono wzory pism dotyczących wszczęcia przewodów doktorskich oraz powołania komisji egzaminów doktorskich z języka obcego i/lub ekonomii.

Do pobrania: