Strona główna

Aktualności

W załączeniu zawarto wzór sprawozdania doktoranta za semestr zimowy w roku ak. 2017/2018 oraz zakres przedmiotowy wymagany programem studiów doktoranckich na Wydziale Mechanicznym, jako wykaz form zajęć realizowanych na danych semestrach, który należy wpisać do indeksu. Indeks z wpisanymi zaliczeniami i egzaminami oraz wypełniony formularz sprawozdania należy przekazać do dziekanatu studiów doktoranckich (A-111) w terminie do 26 lutego 2018 roku.