Strona główna

Aktualności

Informujemy, że w związku z konkursem na stypendium dla doktoranta w grancie NCN pt.: „Modelowanie dynamicznych i wytrzymałościowych zagadnień w procesie precyzyjnego frezowania przy zastosowaniu precyzyjnych frezów kulistych”, Komisja Stypendialna podjęła decyzję o przyznaniu stypendium naukowego Panu mgr inż. Piotrowi Loschnerowi.

Od decyzji Komisji nie ma odwołania. Stypendium będzie realizowane zgodnie umową oraz zgodnie z zapisami w Regulaminie NCN.