Strona główna

Aktualności

Z uwagi na fakt, że liczba wniosków stypendialnych złożonych w regulaminowym terminie jest mniejsza od liczby gwarantowanych stypendiów, termin naboru wniosków na konkurs na stypendia doktoranckie został przedłużony do dnia 24 października 2018 r.