Strona główna

Ustawy:

Prawo o szkolnictwie wyższym
(Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.)

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym
(Ustawa z dnia 14 marca 2003 r.)

Rozporządzenia ministra

Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni
(Ustawa z dnia 19 grudnia 2006 r.)

Zarządzenia JM Rektora:

Zarządzenie nr 53/2013 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej (wraz z załącznikami)

Zarządzenie nr 75/2013 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń z funduszu pomocy materialnej na rok akademicki 2013/2014

Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 25 października 2010 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

/załącznik do zarządzenia/

Zarządzenie 23/2005 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 2005-06-21 w sprawie utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn

Zarządzenie 47/2009 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 26-06-2009 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne

Zarządzenie 50/2008 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 26-08-2008 r. w sprawie zasad wypłacania wynagrodzeń