Strona główna

Witaj na stronie studiów doktoranckich Politechniki Opolskiej prowadzonych na Wydziale Mechanicznym

WM andi

Wydział Mechaniczny posiada od 1997 roku uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn a od 2005 roku – w tej samej dyscyplinie – uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Z kolei decyzją z dnia 30 stycznia 2012 r., Wydział uzyskał także uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika.

Uzyskanie przez Wydział Mechaniczny uprawnień do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, dało podstawy do prowadzenia od roku 1998 na Politechnice Opolskiej, wspólnie z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, środowiskowych studiów doktoranckich z tego zakresu.

Po uzyskaniu w 2005 r. uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego, studia te Wydział Mechaniczny prowadzi już samodzielnie.

Do chwili obecnej w dyscyplinie tej wypromowano 120 doktorów nauk technicznych, a 41 osoby posiadają otwarte przewody doktorskie. Aktualnie (z dniem 1 maja 2015 roku) na Wydziale Mechanicznym prowadzone są studia doktoranckie w dwóch dyscyplinach naukowych, a mianowicie dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn oraz mechanika, na których studiuje ogółem 70 doktorantów.