Strona główna

Konkurs na stypendia doktoranckie
dla Doktorantów Wydziału Mechanicznym Politechniki Opolskiej

Do dnia 23 października 2017 roku do godz. 14.00 należy składać wnioski o przyznanie, na rok akademicki 2017/2018, stypendium doktoranckiego oraz jego zwiększenia. Przedmiotem konkursu są stypendia doktoranckie, oraz możliwość uzyskania ich zwiększenia na okres dwunastu miesięcy, tj. od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. Wnioski, oddzielnie na stypendium doktoranckie oraz jego zwiększenie (wraz z załącznikami), należy składać w Dziekanacie Studiów Doktoranckich Wydziału Mechanicznego (pok. A – 111 lub A -114).

W dokumentacji konkursowej należy przedstawić: 

  • Doktoranci roku I: wypełnione wnioski wraz opiniami opiekuna naukowego/promotora. Doktoranci wypełniają tylko pierwszą stronę wniosku (bez części dokumentującej dorobek naukowy), gdyż konkurs będzie rozstrzygany na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, tj. wskaźnika rankingowego, którego wartość wpisuje do wniosku Wydziałowa Komisja Doktorancka powołana przez Rektora.
  • Doktoranci pozostałych lat studiów: wypełnione wnioski z wykazem dorobku naukowego za rok akademicki 2016/2017 (uzyskanego do 30 września 2017 roku) wraz z punktacją i kserokopią pierwszej strony opublikowanych pozycji (artykułów i komunikatów oraz danych o zgłoszeniu lub uzyskaniu patentu). Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć opinię opiekuna naukowego/promotora. Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładność opisu i właściwą kwalifikację poszczególnych pozycji dorobku naukowego. Publikacje bez pełnego opisu lub niemożliwe do jednoznacznego zidentyfikowania nie będą uwzględniane. Do punktacji konkursowej zaliczane będą tylko te pozycje, w których doktorant, wymienione w nich osiągnięcia naukowe wykonał pod afiliacją Politechniki Opolskiej, przy czym w przypadku opracowań współautorskich liczbę punktów dzieli się proporcjonalnie do liczby autorów z wyłączeniem opiekuna naukowego/promotora oraz promotora pomocniczego.

Szczegółowe kryteria oceny wniosków zawierają Regulaminy ich przyznawania. Kserokopie pozycji dorobku naukowego można dołączyć tylko do jednego z wniosków (np. wniosku o stypendium doktoranckie), o ile dotyczą one, w obu przypadkach, tych samych pozycji.

Bliższych informacji udzielają: 

  • mgr Katarzyna Pazdan (77 449 8484; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )
  • dr hab. inż. Roman Dyga, prof. PO (77 449 8440; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )

Plik (do pobrania) wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego: 

Pliki (do pobrania) wniosku o zwiększenia stypendium doktoranckiego: