Strona główna

W załączeniu zawarto wzór sprawozdania doktoranta za semestr letni w roku ak. 2015/2016 oraz zakres przedmiotowy wymagany programem studiów doktoranckich na Wydziale Mechanicznym, jako wykaz form zajęć realizowanych na danych semestrach, który należy wpisać do indeksu. Indeks z wpisanymi zaliczeniami i egzaminami oraz wypełniony formularz sprawozdania należy przekazać do dziekanatu studiów doktoranckich (A-114) w terminie do 04 lipca 2016 roku.

Do pobrania: