Strona główna

Aktualności

Informacja

Z uwagi na fakt, że liczba wniosków stypendialnych złożonych w regulaminowym terminie jest mniejsza od liczby gwarantowanych stypendiów, termin naboru wniosków na konkurs na stypendia doktoranckie został przedłużony do dnia 24 października 2018 r.

Konkurs na stypendia doktoranckie dla Doktorantów Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej

Przedmiotem konkursu są stypendia doktoranckie oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2018/2019. Wnioski konkursowe wraz z załącznikami (oddzielnie na stypendium doktoranckie oraz jego zwiększenie) należy składać do dnia 17 października 2018, do godz. 14.30, w Sekretariacie Studiów Doktoranckich Wydziału Mechanicznego (pok. A – 111 lub A -114).

czytaj więcej

Ogłoszenie 6/2018

XII edycja środowiskowych Warsztatów Doktorantów Politechniki Opolskiej odbędzie się, zgodnie z podawanym wcześniej terminem w dniach 25-26 września 2018 r., w Ośrodku "Gorzelany" w Pokrzywnej. Rejestracja i zakwaterowanie uczestników warsztatów możliwe będzie od godz. 9.00 (25.09.2018 r.). Otwarcie warsztatów zaplanowane jest o godzinie 10.30, a zakończenie o 17.15 dnia następnego. Szczegółowy program warsztatów dostępny jest pod linkiem.

Rekrutacja 2018/2019

WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKI OPOLSKIEJ 
ogłasza rekrutację na 4-letnie stacjonarne 
STUDIA DOKTORANCKIE (III-stopnia) 
w dyscyplinach BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN oraz MECHANIKA 
na rok akademicki 2018/2019

O przyjęcie na studia może się ubiegać osoba, która: 

  • posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny lub też była beneficjentem programu „Diamentowy Grant”,
  • uzyskała na dyplomie ukończenia studiów ocenę nie niższą niż dobry,
  • uzyskała zgodę na opiekę naukową od pracownika uprawnionego do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich, zwanego dalej opiekunem naukowym,
  • uzyskała od kierownika jednostki organizacyjnej wydziału (instytutu, katedry), w której realizowana będzie praca doktorska, zgodę na wykonywanie pracy w jednostce oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym w programie studiów.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć do dnia 18 września 2018 roku. Więcej informacji w zakładce Rekrutacja

Podkategorie