Strona główna

Aktualności

Komunikat 6/2015

W związku z przygotowaniami do kolejnych warsztatów doktorantów Politechniki Opolskiej, które planowane są na czerwiec 2016 roku, w załączeniu zamieszczono szablon planowanych opracowań, który należy zastosować przy pisaniu artykułu. Celem zwrócenia uwagi na treść i zakres przygotowywanych artykułów, w komunikacie zamieszczono także arkusz opinii o opracowaniu, który jest zalecany przez Dział Wydawnictw Politechniki Opolskiej.

Wersję roboczą artykułu (wydrukowaną) należy dostarczyć, do Kierownika Studiów Doktoranckich prof. Stanisława Witczaka, w terminie do dnia 18 stycznia 2016 roku.

Konkurs na stypendia doktoranckie

Do dnia 21 października 2015 roku do godz. 14.00 należy składać wnioski o przyznanie, na rok akademicki 2015/2016, stypendium doktoranckiego oraz jego zwiększenia. Przedmiotem konkursu są stypendia doktoranckie, oraz możliwość uzyskania ich zwiększenia na okres dwunastu miesięcy, tj. od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r.

więcej informacji znajdziecie w zakładce stypendia

Przedłużona rekrutacja na studia doktoranckie

WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKI OPOLSKIEJ
ogłasza przedłużenie rekrutacji na 4-letnie stacjonarne 
STUDIA DOKTORANCKIE (III-stopnia) 
w dyscyplinach BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN oraz MECHANIKA 
na rok akademicki 2015/2016

Przedłużona rekrutacja na studia doktoranckie prowadzona jest według kryteriów obowiązujących w pierwszym terminie. Stąd też Kandydaci na studia doktoranckie składają niezbędne dokumenty według specyfikacji określonej w poprzednim ogłoszeniu.

więcej informacji w zakładce Rekrutacja

Podkategorie