Strona główna

Aktualności

Komunikat 3/2015

Zostało zakończone przyjmowanie elektronicznych wersji artykułów na IX Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, które odbędą się w dniach 13 – 15 maja 2015 roku w jednym z wybranych (w drodze przetargu) ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych na Opolszczyźnie.

W załączeniu zamieszczono spis treści Zeszytu Naukowego serii Mechanika z artykułami doktorantów z Wydziału Mechanicznego oraz Budownictwa. Osoby, które dostarczyły w wyznaczonym terminie stosowne artykułu, a nie zostały ujęte w spisie treści proszone są o pilny kontakt z kierownikiem studiów doktoranckich prof. Stanisławem Witczakiem (77 449 8370, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Plik do pobrania:

Komunikat 2/2015

IX Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, organizowane pod patronatem JM Rektora prof. dra hab. inż. Marka Tukiendorfa przez Wydziały: Budownictwa, Elektrotechniki Automatyki i Informatyki oraz Mechaniczny, odbędą się w dniach 13 – 15 maja 2015 roku w jednym z wybranych (w drodze przetargu) ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych na Opolszczyźnie.

Komitet Naukowy Warsztatów tworzą pracownicy Politechniki Opolskiej oraz innych Uczelni, którzy są aktualnie opiekunami naukowymi i promotorami doktorantów. Podczas Warsztatów przewiduje się sesje plenarne, sesje robocze i posterowe oraz wydanie zeszytów naukowych z recenzowanymi obszernymi streszczeniami wystąpień doktorantów.

Zgodnie z przyjętą konwencją doktoranci, którzy w najbliższym czasie przed lub po Warsztatach zamierzają wszcząć lub zamknąć przewód doktorski zobowiązani są do wygłoszenia referatu w sesjach roboczych, mając do dyspozycji max. 30 min. (z dyskusją). Doktoranci III i IV roku studiów, którzy nie mają jeszcze wszczętych przewodów doktorskich wygłaszają 15 min. referat (z dyskusją). Pozostali słuchacze studiów doktoranckich (w tym także stypendyści EFS) przygotowują plakat (zalecany) lub referat. Prezentacja plakatu, w sesji posterowej, poprzedzona będzie 2-3 minutowym wystąpieniem doktoranta. Decyzja co do formy prezentacji powinna być podjęta przez doktoranta w porozumieniu z opiekunem naukowym/promotorem i zaznaczona na arkuszu zgłoszeniowym – (zgłoszenie doktoranta, opiekuna naukowego / promotora).

Organizatorzy wyrażają przekonanie, że ożywiona dyskusja w czasie sesji tematycznych i możliwość szerokich konsultacji z wieloma samodzielnymi pracownikami nauki, umożliwią doktorantom uściślenie tematyki wykonywanych prac doktorskich oraz będą sprzyjały wzajemnej integracji środowiska doktorantów Politechniki Opolskiej.

Ważne terminy:

30 marca 2015 – ostateczny termin przyjmowania publikacji (2 lub 4 strony wraz z recenzją) do druku w ZN serii „Mechanika”
20 kwietnia 2015 – przekazanie karty zgłoszenia do właściwego dziekanatu ds. studiów doktoranckich.
13 – 15 maja 2015 – IX Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, które rozpoczynają się 13.05. - środa o godz.15.00 (obiad w godz.13.00-14.30) i trwają do piątku – 15.05. do godz.15.00 (obiad od godz.13.00). Dojazd uczestników na warsztaty we własnym zakresie.

Pliki do pobrania:

Szczegółowy program warsztatów zostanie podany w komunikacie 3

Bliższych informacji udzielają:

  • mgr Hanna W. Fedczenko (77-449 8487, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
  • prof. dr hab. inż. Stanisław Witczak (77 449 8370, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Komunikat 1/2015

W załączeniu zawarto wzór sprawozdania doktoranta za semestr zimowy w roku ak. 2014/2015 oraz zakres przedmiotowy wymagany programem studiów doktoranckich na Wydziale Mechanicznym, jako wykaz form zajęć realizowanych na danych semestrach, który należy wpisać do indeksu.

Indeks z wpisanymi zaliczeniami i egzaminami oraz wypełniony formularz sprawozdania należy przekazać do dziekanatu studiów doktoranckich (A-114) w terminie do 16 lutego 2015 roku.

Do pobrania: 

Komunikat 4/2014

W związku z przygotowaniami do kolejnych warsztatów doktorantów Politechniki Opolskiej, które planowane są na czerwiec 2015 roku, w załączeniu zamieszczono szablon planowanych opracowań, który należy zastosować przy pisaniu artykułu. Celem zwrócenia uwagi na treść i zakres przygotowywanych artykułów, w komunikacie zamieszczono także arkusz opinii o opracowaniu, który jest zalecany przez Dział Wydawnictw Politechniki Opolskiej.

 

Podkategorie