Strona główna

Aktualności

Stypendia 2014/2015

Konkurs na stypendia doktoranckie dla Doktorantów I-IV roku studiów doktoranckich na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej

Do dnia 01 grudnia 2014 roku do godz. 14.00 należy składać wnioski o przyznanie, na rok akademicki 2014/2015, stypendium doktoranckiego oraz jego zwiększenia. Okres przyjmowania wniosków podyktowany jest terminem rozstrzygnięcia konkursu na stypendia ze środków EFS i może ulec zmianie.

Przedmiotem konkursu są stypendia doktoranckie, oraz możliwość uzyskania ich zwiększenia na okres dwunastu miesięcy, tj. od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r.

więcej informacji znajdziecie w zakładce stypendia

Grupy na semestrze 1

Wydział Mechaniczny – podział na grupy na semestrze 1

 • grupa 1 – od nr 1 do 12
 • grupa 2 – od nr 13 do 24

 

 1

ANTCZAK DOMINIKA

B

BYLICKI PATRYK

B

DOMAŃSKA BARBARA

B

FEDAK WALDEMAR

B

GUŻDA ARKADIUSZ

B

KAMIŃSKI RAFAŁ

B

KOSTKA ROBERT

B

KRUPA EWELINA

B

KWIATKOWSKI GRZEGORZ

B

10 

MIZERNA KAMILA

B

11 

MULIK KATARZYNA

B

12 

NAJWER MICHAŁ

B

13 

RÓŻAŃSKI MICHAŁ

B

14 

SOCHA ANGELIKA

B

15 

KRÓL LUCJAN

M

16 

AGREST DŻULIAN

M

17 

BUŁKA AGNIESZKA

M

18

GANCARSKI WOJCIECH

M

19 

KULESA ANNA

M

20 

ŁAGODA MAREK

M

21 

MALECHA P

M

22 

MALESKA TOMASZ

M

23 

NIEWALDA AGNIESZKA

M

24 

PISZCZAŁKA KONRAD

M

Dodatkowa rekrutacja na studia doktoranckie

WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKI OPOLSKIEJ
ogłasza dodatkową rekrutację na 4-letnie stacjonarne
STUDIA DOKTORANCKIE (III-stopnia)
w dyscyplinach BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN oraz MECHANIKA
na rok akademicki 2014/2015

Dodatkowa rekrutacja na studia doktoranckie prowadzona jest według kryteriów obowiązujących w pierwszym terminie. Stąd też Kandydaci na studia doktoranckie składają niezbędne dokumenty według specyfikacji określonej w poprzednim ogłoszeniu.

Informacje dodatkowe: 

 • kandydaci będący osobami niepełnosprawnymi, starający się o przyjęcie na studia doktoranckie, mogą wystąpić w trybie indywidualnym o przeprowadzenie egzaminu rekrutacyjnego w formie dostosowanej do potrzeb wynikających ze stopnia niepełnosprawności kandydata w zakresie określonym w zasadach rekrutacji;
 • dokumenty należy składać w dziekanacie studiów doktoranckich (A-114), w okresie od 29.09.2014 r. do 03.10.2014 r. do godz. 12.00.
 • termin rozmowy kwalifikacyjnej został ustalony na 03.10.2014 r. na godz.12.15 w sali A102;
 • zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje: informacje dotyczące osiągnięć kandydata z okresu studiów, planów naukowych kandydata i obszaru jego przyszłej działalności naukowej, stopnia znajomości języka angielskiego;
 • ogłoszenie listy przyjętych nastąpi do dnia 06.10.2014 r.;
 • termin rozpoczęcia zajęć na studiach doktoranckich - 06.10.2014 r.;
 • szczegółowe dane zamieszczono w zakładce „studia doktoranckie";
 • bliższych informacji udzielają: mgr Hanna W. Fedczenko (774498487, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. PO (774498370, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )

Pliki do pobrania z poprzedniego ogłoszenia

Rekrutacja 2014/2015

WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKI OPOLSKIEJ
ogłasza rekrutację na 4-letnie stacjonarne
STUDIA DOKTORANCKIE (III-stopnia)
w dyscyplinach BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN oraz MECHANIKA
na rok akademicki 2014/2015

O przyjęcie na studia może się ubiegać osoba, która: 

 • posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny,
 • uzyskała na dyplomie ukończenia studiów ocenę nie niższą niż dobry,
 • uzyskała zgodę na opiekę naukową od pracownika uprawnionego do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich, zwanego dalej opiekunem naukowym,
 • uzyskała od kierownika jednostki organizacyjnej wydziału (instytutu, katedry), w której realizowana będzie praca doktorska, zgodę na wykonywanie pracy w jednostce oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym w programie studiów.

Czytaj więcej: Rekrutacja 2014/2015

Podkategorie