Strona główna

Aktualności

Warsztaty Doktorantów 2013

VII Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, organizowane przez Wydziały: Budownictwa, Elektrotechniki Automatyki i Informatyki oraz Mechaniczny, odbędą się w dniach 12 – 14 czerwca 2013 roku w jednym z wybranych (w drodze przetargu) ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych na Opolszczyźnie.

Komitet Naukowy Warsztatów tworzą pracownicy Politechniki Opolskiej oraz innych Uczelni, którzy są aktualnie opiekunami naukowymi i promotorami doktorantów. Podczas Warsztatów przewiduje się sesje plenarne, sesje robocze i posterowe oraz wydanie zeszytów naukowych z recenzowanymi obszernymi streszczeniami wystąpień doktorantów – do 4 stron.

Zgodnie z przyjętą konwencją doktoranci, którzy w najbliższym czasie przed lub po Warsztatach zamierzają otworzyć lub zamknąć przewód doktorski zobowiązani są do wygłoszenia referatu w sesjach roboczych, mając do dyspozycji max. 30 min. (z dyskusją). Pozostali słuchacze studiów doktoranckich przygotowują referat (max. 15 min. z dyskusją) lub plakat. Decyzja co do formy prezentacji powinna być podjęta przez doktoranta w porozumieniu z opiekunem naukowym/promotorem i zaznaczona na arkuszu zgłoszeniowym – (zgłoszenie doktoranta, opiekuna naukowego/promotora).

Czytaj więcej: Warsztaty Doktorantów 2013

Warsztaty Doktorantów 2012

W dniach 20 – 22 czerwca 2012 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Chrobry” w Pokrzywnej (www.hotel-chrobry.pl) odbędą się VI Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, organizowane przez Wydziały - Budownictwa, Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz Wydział Mechaniczny pod patronatem JM Rektora prof. Jerzego Skubisa oraz dziekanów: prof. Stefanii Grzeszczyk, prof. Bolesława Dobrowolskiego oraz prof. Mariana Łukaniszyna.

Komitet Naukowy Warsztatów tworzą pracownicy Politechniki Opolskiej oraz innych Uczelni, którzy są aktualnie opiekunami naukowymi i promotorami doktorantów. Podczas Warsztatów przewiduje się sesje plenarne, sesje robocze i posterowe oraz wydanie zeszytów naukowych z recenzowanymi obszernymi streszczeniami wystąpień doktorantów.

Czytaj więcej: Warsztaty Doktorantów 2012

Warsztaty Doktorantów 2011

V Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, organizowane przez Wydziały: Budownictwa, Elektrotechniki Automatyki i Informatyki oraz Mechaniczny, odbędą się w dniach 18 – 20 maja 2011 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Drogowiec” w Pokrzywnej (www.drogowiec.xwp.pl).

Warsztaty są w całości finansowane ze środków organizujących je Wydziałów. W ramach Warsztatów przewiduje się sesje plenarne, sesje robocze i posterowe oraz wydanie tematycznych Zeszytów Naukowych Politechniki Opolskiej z dwustronicowymi, recenzowanymi streszczeniami wystąpień doktorantów – wzór formularza do pobrania.

Zgodnie z przyjętą konwencją doktoranci, którzy w najbliższym czasie przed lub po Warsztatach zamierzają otworzyć lub zamknąć przewód doktorski zobowiązani są do wygłoszenia referatu w sesjach roboczych, mając do dyspozycji max. 30 min. (z dyskusją). Pozostali słuchacze studiów doktoranckich przygotowują referat (max. 20 min. z dyskusją) lub plakat. Decyzja co do formy prezentacji powinna być podjęta przez w porozumieniu z opiekunem naukowym/promotorem doktoranta.
Nie przewiduje się obecności osób towarzyszących.

 Miejsce Warsztatów:

Ośrodek Szkoleniowo–Wypoczynkowy „Drogowiec” w Pokrzywnej
Adres: Pokrzywna 64, 48-267 Jarnołtówek, (77) 439-75-56, 439-75-77. 

Podkategorie