Strona główna

Aktualności

Stypendium dla doktoranta w grancie naukowym

Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej ogłasza konkurs dla doktoranta dotyczący przyznania stypendium w projekcie badawczym finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta

Wymagania:

  • umiejętność obsługi i programowania frezarki CNC (obsługa sterowania HEIDENHAIN TNC 630),
  • umiejętność obsługi siłomierza piezoelektrycznego Kistler,
  • umiejętność programowania w środowisku LabVIEW,
  • biegła znajomość oprogramowania Matlab oraz MountainsMap,
  • umiejętność obsługi urządzeń laboratoryjnych w tym kart pomiarowych i urządzeń do pomiaru chropowatości powierzchni,
  • autorstwo lub współautorstwo minimum 10 publikacji w czasopismach z listy B w tematyce obróbki skrawaniem
  • dostępność/gotowość do wyjazdów na badania laboratoryjne na terenie RP
  • znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodę w posługiwaniu się anglojęzyczną literaturą naukową, sprawną komunikację oraz przygotowanie publikacji naukowych,
  • autentyczne zainteresowanie nauką, zaangażowanie w pracę naukową, umiejętność krytycznego myślenia, samodzielność, zaradność,
  • status doktoranta - uczestnika studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów.

Czytaj więcej: Stypendium dla doktoranta w grancie naukowym

Ogłoszenie 3/2018

Słuchacze studiów doktoranckich są zaproszeni na spotkanie z JM Rektorem Politechniki Opolskiej, prof. dr hab. inż. Markiem Tukiendorfem, które odbędzie się 23 lutego 2018 r. o godzinie 12.00 w budynku Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii w sali audytoryjnej nr 25

Ogłoszenie 2/2018

W związku z podjętymi przygotowaniami do kolejnych Warsztatów Doktorantów Politechniki Opolskiej, słuchacze studiów doktoranckich proszeni są o zgłaszanie swojego uczestnictwa w Warsztatach. Zgłoszenia należy dokonać osobiście w dziekanacie studiów doktoranckich (pok. A-111) bądź mailowo przez adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., do dnia 5 marca 2018 r. Zgłoszenie uczestnictwa w Warsztatach należy traktować jako wiążące (oficjalna karta zgłoszenia zostanie udostępniona w terminie późniejszym).

Warsztaty odbędą się w ostatnim tygodniu czerwca bieżącego roku jako dwudniowe międzywydziałowe spotkanie doktorantów i pracowników naukowych Politechniki Opolskiej. W programie Warsztatów przewiduje się sesje plenarne, referatowe i posterowe. Wyniki prac prezentowanych przez doktorantów zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych Politechniki Opolskiej.

W załączeniu zamieszczono szablon edycyjny, który należy zastosować przy formatowaniu tekstu artykułów związanych z uczestnictwem w Warsztatach. Prace nie spełniające wymogów sprecyzowanych w szablonie będą odsyłane do korekty. Artykuł wraz z opinią o opracowaniu należy przekazać w postaci wydruku kierownikowi studiów doktoranckich (pok. D-108) oraz przesłać w formacie *.doc lub *.docx na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Ostateczny termin składania pozytywnie zaopiniowanych artykułów upływa 9 kwietnia 2018 roku.

Wybrane prace po rozszerzeniu i uzupełnieniu zostaną opublikowane w formie recenzowanych artykułów w dodatkowym numerze Zeszytów Naukowych PO z serii Mechanika.

Dodatkowe informacje w tym, dokładny czas, miejsce, program oraz zasady uczestnictwa w Warsztatach zostaną podane w kolejnych komunikatach. Bliższych informacji udziela dr hab. inż. Roman Dyga, prof. PO (tel. 774498440, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Do pobrania

Ogłoszenie 1/2018

W załączeniu zawarto wzór sprawozdania doktoranta za semestr zimowy w roku ak. 2017/2018 oraz zakres przedmiotowy wymagany programem studiów doktoranckich na Wydziale Mechanicznym, jako wykaz form zajęć realizowanych na danych semestrach, który należy wpisać do indeksu. Indeks z wpisanymi zaliczeniami i egzaminami oraz wypełniony formularz sprawozdania należy przekazać do dziekanatu studiów doktoranckich (A-111) w terminie do 26 lutego 2018 roku.

Podkategorie